ORANJE BOER - FARM COSTING

MAKLIKER KAN DIT NIE
Druk "control" + F5 op ELKE bladsy om te VERSEKER dat u die nuutste webbladsy besigtig.
ORANJE BOER IS KRAGTIGE REKENAAR SAGTEWARE VIR DIE BOER WAT "FARM COSTING" EN EN ALGEMENE REKORDHOUDING SENTRALISEER EN VERGEMAKLIK DEUR NUUTSTE TEGNOLOGIE TE INKORPOREER. ORANJE BOER SKAKEL DUBBEL WERK UIT EN IS ONTWERP OM NIE 'N VERDERE WERKSLAS TE WEES NIE MAAR EERDER OM ADMIN TE VERLIG. DIE GROOTSTE WAARDE IS DIE INLIGTING WAT DIT AAN DIE BOER VERSKAF SONDER OM VERSTRENGEL TE RAAK MET "COPY AND PASTE" IN MENIGTE "SPREADSHEETS".

KOM TOETS GEBRUIK ORANJE BOER GRATIS EN ONTDEK DIE WAARDEVOLLE INLIGTING WAT DIT KAN VERSKAF. U VOER DATA IN EN ORANJE BOER DOEN DIE VERWERKINGS EN VAT AL DIE KOPSERE WEG VAN SPREADSHEET FORMULES.

ORANJE BOER IS 'N GROOT UITGEBREIDE PROGRAM, MAAR DIT KAN STELSELMATIG GE-IMPLEMENTEER WORD EN HOEF NIE ALLES IN EENSLAG GE-INKORPOREER TE WORD NIE. DIE BOER KAN SELF BESLUIT HOE INTENSIEF DIE PROGRAM GEBRUIK WORD - SOMS IS DIT BETER OM 'N EENVOUDIGER STELSEL GOED UIT TE VOER EERDER AS OM 'N INGEWIKELDE STELSEL SWAK TE IMPLEMENTEER.

MET ORANJE BOER HOEF U NIE VERSTRENGEL TE RAAK IN 'N MAGDOM "SPREADSHEETS" NIE, MAAR DIT SAL U STEEDS TOELAAT OM EXCEL CSV DATA TE EXPORT OF TE IMPORT .

ORANJE BOER HANTEER ONDER ANDERE DIE VOLGENDE ADMINSTRATIEWE TAKE:
  (1). "Costing" op plaasprodukte, kultivars en markte
  (2). "Costing" op plaasimplemente, koelkamers, pakstore
  (3). Oes- en Produksierekords - per boord en per kultivar
  (4). Spuit- en Bemesting programme/rekords
  (5). Arbeidstoedeling - Stukwerk en Tydwerk - glyskale en minimum loon aanpassings
  (6). Meganiese koste en diensrekords
  (7). Diesel Rebatte en DieselRekords en logboeke - elektroniese diesellogger vir dieseltanks.
  (8). Voorraadbeheer - diesel, spuitmiddels wat ookal - maklike aanpassings
  (9). Inventaris met waardeverminderingsopsie

ORANJE BOER - gedetailleerde- en opsommende verslae
ORANJE BOER verskaf waardevolle inligting in netjiese formate. Die inligting sal u instaat stel om :
  (1). Vergelykings te tref tussen boorde, kultivars, implemente, werkspanne ens.
  (2). Identifisering van nie-koste effektiewe implemente of stelsels of produkte of markte
  (3). Produktiwiteit te verhoog
  (4). Wins-en-verliesrekeninge.
  (5). Verliese uitwys tussen vrug ge-oes en produk verpak
  (6). Verkooppryse en kospryse teen mekaar opweeg.

ORANJE BOER
beskik ook oor Andriod Selfoon toepassings wat data in die veld (opsioneel) kan versamel en deurtrek na Oranje Boer vir verdere verwerking.

ORANJE BOER
beskik oor 'n volledige reeks YouTube Video Tutoriale. Ons beplan ook gereelde ZOOM opleidingssessies.

www.oranjeboer.com