Mobi Clock
Oranje Lone Selfoon Klok

Basiese Werking
Werknemers kan in/uitklok met hul selfoon - hoe kan dit aanvaar word as bruikbare en betroubare klokke?
Vir wie sal dit geskik wees om te gebruik
Prys en Bestelling - binnekort beskikbaar
Download MobiClockServer
Home
Die selfoon registreer werklike tyd en gps ko-ordinate tydens die klok.
Die tyd geregistreer is nie noodwendig die tyd wat die selfoon vertoon nie, maar wel die werklike tyd wat vanaf 'n domain gelees word. Die werknemers kan dus nie die selfoon tyd in sy guns verstel nie.
Tydens die klok word die GPS posisie ook geregistreer. Hierdie ko-ordinate is tydens aflaai beskikbaar en die kloksagteware sal die afstand tussen die werksplek en die klok ko-ordinaat weergee om te bepaal of die werknemer op die perseel was tydens die klok.
Die klok registreer ook die selfoon nommer wat uiteraard uniek aan die werknemer is.
Kan gebruik word saam met ander vingerklok stelsels.
Die ORANJE LONE MOBILE CLOCK kan afsonderlik gebruik word, maar ook saam met die VINGERKLOKSTELSELS gebruik word. Dit beteken dat 'n persoon byvoorbeeld op die MOBILE kan inklok en later by die VINGERKLOK kan uitklok. Na aflaai van klokdata, sal dit kronologies beskikbaar wees in ORANJE LONE vir die BYWONINGSREGISTER en aldus vir enige TYDWERK berekeninge.
Die MOBILE CLOCK sal baie handig wees vir die volgende tipe personeel lede :
(1). Werknemers soos voormanne en middelklas bestuur wat op die werksperseel moet klok maar nie gebonde wees om by 'n bepaalde punt in te klok nie.
(2). Werknemers wat gedurig op die pad is of van hul huise af funksioneer.
(3). Enige werknemer wat beskik oor 'n ANDRIOD 4" selfoon.
Die werknemer klok in en uit op sy selfoon. Dan kan die werknemer sy klokke UPLOAD na a CLOUD SERVER daagliks, weekliks of soos verlang deur die werkgewer. Die werkgewer kan die klokdata DOWNLOAD wanneer die salarisse/lone gedoen word, of so gereeld soos wat hy verkies.. Die klokke word in presies dieselfde formaat afgelaai as die van die vingerklokstelsel. Na aflaai geskied die verwerking van klokdata soos normaalweg gedoen tydens die vingerklokverwerking van ORANJE LONE. 'n Bywoningsregister kan gedruk word, klokdata kan geredigeer word, en is direk op die betaalstrokies beskikbaar.

Die werkgewer of persoon wat die klokverwerkings doen, sal kan bepaal waar die werker tydens elke klok hom bevind het, aangesien die GPS ko-ordinate beskikbaar is, asook die afstand vanaf die werksperseel.
Aflaai en Installeer van APP op selfoon
MOBILE CLOCK Funksies
Die werknemer kan die klokdata besigtig voordat hy/sy dit oplaai vir die werkgewer. Die werknemer kan ook die IN of OUT verander, sou hy/sy per abuis ingeklok het in plaas van uit of andersom. Die werknemer sal egter nie toegelaat word om die tyd of plek geklok te verander nie. Die klok rekord kan as geheel deur die werknemer verwyder word, maar dit beteken dat hy nie geklok het nie.

Die werknemer kan ook 'n geskiedenis op sy selfoon opbou oor hoe hy/sy geklok het. Die werknemer kan dan ook ou geskiedenis rekords verwyder tot op 'n sekere datum.
Open jou internet browser op die selfoon en kliek op die link hierbo of tik in
www.oranjelone.com/files/MobileClock.apk om die "app" af te laai.
Skakel ORANJE LONE vir die magtigingsnommer.
BASIS PROGRAM INDIEN U NIE OOR ORANJE LONE BESKIK NIE
MobiClock Server is die basis program wat gebruik kan word onafhanklik van Oranje Lone. Die MobiClock Server laai die klokdata af en doen die finale verwerkings. Die program is baie uitgebreid en hanteer ook skofte. Dit is 'n Windows gebaseerde program bedoel vir die kantoor rekenaar waarop die salarisse en lone gedoen word.
GENERAL WORKING OF THE MOBI CLOCK SYSTEM

This is a clocking system for employees, whereby the clocking is done via an app on the the employee's mobile phone.

The MOBI CLOCK SYSTEM consist of two seperate software programs, namely the
(1) MOBI CLOCK SERVER - this Windows based program for a PC, and
(2) MOBI CLOCK - an Andriod application required for each employee.

The MOBI CLOCK (detailled description is given on the next page - Website Information), is an app installed on the employee's mobile and which the employee uses to clock IN or OUT for work.
The mobile number of the employee is used as the CLOCK NUMBER to identify the employee.
The clock made by the employee can be trusted, as the employee cannot clock for another employee unless he/she carries the phone of the other employee.
The clock process records the following : Mobile number, location, date & time, whether IN or OUT.
Changing the phone number is possible, but then the app will only allow to start clock the following day.
The time used to clock is international time read by the unit, and cannot be changed by the user.
Please look at the Website information to download and install the MOBILE CLOCK APP for the employees.

The MOBI CLOCK SERVER is the program used by the EMPLOYER to download the clock data of all the employees and to process it for use by a payroll system.
The employee must upload its clockings to be available for downloading by this program.
Theprocessed data can be exported for import by various payroll programs.

The MOBI CLOCK SERVER can also import clock data from some Fingerprint Scanners, allowing workers to clock IN or OUT via either their mobile or the Fingerprint Scanner of the company.
The employee can thus for example clock IN on his mobile and clock OUT on the scanner.

This Program can handle any PAY PERIOD (weekly, two wekkly, monthly, etc).

This Program can handle shifts (one shift per day or two shifts per day or three shifts per day). Each shift can setup differently per week day.
Each employee can be link to a different shift, and shifts that rotate is done outomatically.

Single Shift per day workers can also be setup to work flexitime.
An option exists for employees to work fulltime for the period before hours for overtime is given.

The program can work out which hours are NORMAL TIME (NT), or NORMAL OVERTIME (OT1 =at  rate 1), or OVERTIME at another rate2 (normally for Sundays or hours worked on a holiday), or HOLIDAY
TIME (HT = hours received on a holiday, but not at work or working).

NORMAL TIME = NT
NT is the hours worked during the working slot times specified per weekday for the various shifts.

OVERTIME @ RATE 1 = OT1
OT1 is longer hoiurs worked than the hours specified in the working time slots from a MONDAY to a SATURDAY.
OT1 is calculated outomatically, and an option exists to fill FULL HOURS first before specifying OVERTIME.

OVERTIME @ RATE 2 = OT2
OT2 is hours WORKED on a holiday, or any OVERTIME on a SUNDAY. OVERTIME on a Sunday is considered as time outside the slot times specified on a SUNDAY.
The slot times specified on a SUNDAY is considered as NORMAL TIME = NT.
OT2 is calculated outomatically.

HOLIDAY TIME = HT
When a day is marked as a HOLIDAY, HT is the same number of hours as normal time for that day, provided that no hours is worked for that day.
Hours worked on a HOLIDAY will considered as hours at OT2.
If the number of hours worked on a holiday is less than the normal hours for that day, the calculation will be as follows :
  OT2 = number of hours worked. NT = normal working hours as specified in the time slot for that day MINUS hours worked for that day.
If the number of hours worked on a holiday is equal or more than the normal working hours for that day, all the hours will be at OT2.

The program can be setup to deduct lunch aotomatically, if at work for at least a number of hours that can be set also.

For shift workers, a time can be set for the system to allow paid hours when arrive early, and also a different time that can be set for the system to allow paid hours for working late.

A certain time can be setup (PLAY), to allow workers to clock in earlier or later without the time being considered as overtime.
Should the employee exceeds the PLAY, it will be regarded as overtime that includes the PLAY.

The program have an attendance register displaying the clock hours for the pay period classified in NT, OV1,OV2,HT summarised and detailed per day.

The working hours can be exported for import by a payroll program.

History Reports are available (summarised or detailed) for previous pay periods that can also be exported.

Exports are available in comma delimited csv format.

USE THE PROGRAM AS FOLLOWS :
=====================
1. THE PROGRAM MUST BE REGISTERED BEFORE USE- Goto the REGISTRATION PAGE and register online.

2. COMPLETE THE GENERAL SETUP - This must be done initially.
    Follow the instructions given in the SETUP Page.
  
3. DOWNLOAD AND PROCESS CLOCK DATA
    Follow the procedure on the DOWNLOAD PAGE for every PAY PERIOD.

4. EXPORT CLOCK DATA TO PAYROLL
    When satisfied with the processed clock data displayed in the ATTENDANCE REGISTER, follow the procedure described in the ATTENDANCE PAGE.

5. REPORTS
    Reports can be drawn for completed and updated PAY PERIODS. Reports is available on the HISTORY PAGES.

6. LOCATION WHERE CLOCKED
    On the DOWNLOAD PAGE, the distance clocked from work is calculated and displayed for the employer to judge if the clock happens at workplace.
    The exact location is also available for each clock made by the employee.

7. MAINTENANCE EMPLOYEES
   To ADD or DELETE employees, use the RIGHT CLICK MENU of the employee's page.

8. TO CLEAR ALL HISTORY
     on the PERIOD page, see the RIGHT CLICK MENU, the history can be deleted one period at a time.
     To start over again, enter the first pay period number again.
SCROLL DOWN FOR DESCRIPTION IN ENGLISH