Oranje Lone bestaan sedert 1 Aug 1991, en het voorheen handel gedryf onder die naam van Sentrum vir Elektroniese Dienste. 'n Leemte is destyds ge-identifiseer in die boeregemeenskap vir rekenaarvaardigheid en programmatuur, veral  programme ten opsigte van die doen van salarisse en lone en normale boekhouding. Die Oranje Lone program het sy ontstaan gekry en is aanvanklik geskryf vir boere benede die Oranje Rivier, vandaar ook die naam Oranje Lone.
Kantoor : Bellville
Landlyn : 021 - 913 9596
Oranje Lone se bedryf bestaan uit die volgende :
Sagteware ontwikkeling hoofsaaklik vir die boer
Verkope van Biometriese- en Muntklokstelsels
Elektroniese Stelselontwikkeling en Ontwerp
Opleiding in eie programmatuur en hardeware
Burodienste vir doen van salarisse en lone
Ondersteuning en Programmering en Ontwerp
Peet
Admin en Verkope
Alta
Registrasies
Michelle
Don't do it Hard, do it Smart
Assistent programmeerder en samesteller van YouTube Tutoriale