Offventure cc t/a Oranje Fin , Jameson Ave 4, Door De Kraal, Bellville, 7530 , South Africa
Oranje Lone - Help Index
We are now in a process of making YouTube tutorials for all the operations in Oranje Lone.
To request a training video clip please forward an email to support.

BELANGRIKE KENNISGEWING
Hierdie webblad is in AFRIKAANS opgestel.
Afhangende van hoe jou WEBBROWSER opgstel is, word hierdie blad outomaties in ENGELS vertaal.
Hierdie vertaling deur  die webbrowser is baie swak om die minste daarvan te sÍ en raai u dus aan om eerder na die Afrikaanse weergawe te kyk wat deur ons opgestel is.


1.0 Installering van Oranje Lone
1.1 Installering van 'n nuwe Oranje Lone Pakket
1.2 Opgradeer na 'n nuwer Oranje Lone Weergawe
1.3 Opgradeer van Oranje Lone Delphi3 na Oranje Lone Delphi 10
1.4 Oordra van Oranje Lone van een rekenaar na 'n ander rekenaar
2.0 Rugsteun en Herwin
2.1 Rugsteun en Herwin / Backup and Restore
2.2 Understanding Autobackups and Restoring of AutoBackups
3.0 Skep van 'n salaris- of loonstelsel en die opstelling daarvan. 2023x
3.1 Skep van 'n "payroll" om in te werk
3.2 Inlees van werknemers
3.3 General Setup = Algemene Opstelling
3.4 Job Title Setup = Opstelling van Poste
3.5 Mandatory Setup = Verpligte Opstelling
3.6 Overtime Setup = Oortyd Opstelling
3.7 Pay Period Setup = Bataal Periode Opstelling
3.8 Email Setup
Dit sal u toelaat om emails te stuur direk vanuit Oranje Lone soos epos van salaris strokies en uif deklarasies en backups na support.
4.0 Nuwe Klok Prosedures geldig op Oranje Lone 2023
4.1 Clock Setup - Step1
4.2 Clock Data Preparing - Steps 2 - 6
Checking and Correcting Clock IN/OUT status per person
4.3 Clock Data Populate - Steps 7 - 8
4.4 Clock Data Edit/Process - Step 9
4.5 Clock Data - Exporting
5.0 Verlof prosedures op Oranje Lone 2023a
5.1 Invoer van verlof geneem
5.2 Invoer van verlof opening balanse
5.3 Invoer van verlof verdien
5.4 Prosedure om verlof uit te betaal
5.5 Trek van verlof verslae
5.6 Sick Leave - Auto reduce basic hours
6.0 ETI Prosedures op Oranje Lone 2023b
6.1 ETI Aanvanklike Opstelling
6.2 ETI ure invoer tydens doen van Lone
6.3 ETI Prosedure maandeliks
6.4 ETI Regstellings tydens verskille (Corrections)
7.0  Jaarafsluiting op Oranje Lone 2023c
7.1 Jaarafsluitingsprosedure
7.2 Hoe om tariewe aan te pas.
8.0 Prosedures om Salarisse en Lone te doen
8.1 Belasting Aanpassing
8.2 EMP201 Opgawes
9.0  UIF Prosedures
9.1 Stel van : UIF Plafon, UIF persentasie, Werkers wat kwalifiseer vir UIF, Verdienstes wat kwalifiseer vir UIF
9.2 Doen van "UIF Declaration"
9.3 Druk van UI19 vorms en "Work Schedule"
10  Attendance App - Andriod App to assist
   
11.0 PieceWork + PieceWork App
11.1 Upload and Download of PieceWork data