Oranje Lone bestaan sedert 1 Aug 1991, en het voorheen handel gedryf onder die naam van Sentrum vir Elektroniese Dienste in die dorpie Kakamas van die Noord Kaap. 'n Leemte is destyds ontdek in die boeregemeenskap vir rekenaarvaardigheid en programmatuur, veral  programme ten opsigte van die doen van salarisse en lone en normale boekhouding. Die Oranje Lone program het sy ontstaan gekry en is spesifiek geskryf vir die boer benede die Oranje Rivier, vandaar ook die naam. Die program is later ge-adverteer in die Landbou Weekblad tydskrif met die gevolg dat die salaris- en loonprogram landwyd versprei het. Die besigheid is in Feb 2006 verskuif na die Kaap as 'n beslote korporasie in die naam van Offventure h/a Oranje Lone .
Kantoor : Bellville
Landlyn : 021 - 913 9596
Tel : (vox) 087 807 8998
Epos : office@oranjelone.com
Webwerf : www.oranjelone.com
Oranje Lone se bedryf bestaan uit die volgende :
Sagteware ontwikkeling hoofsaaklik vir die boer
Verkope van Biometriese- en Muntklokstelsels
Verkope van rekenaars en rekenaartoerusting
Stelselontwikkeling en ontwerp
Opstel,opleiding en bedryf van Websites
Opleiding in eie programmatuur
Verskaffing van opleiding materiaal
Burodienste vir doen van salarisse en lone
Ondersteuning en Programmering
Peet
Admin en Verkope
Alta
Registrasies
Michelle

Don't do it Hard, do it Smart